Освітній проект для лікарів України

Вік вагітної та ризик несприятливих наслідків вагітності

Короткий зміст новини:  В США був проведений ретроспективний когортний аналіз ризику виникнення важкої материнської захворюваності та інших ускладнень вагітності в залежності від віку вагітної на момент госпіталізації. Результати аналізу опубліковані у жовтні 2018 р. у часописі American Journal of Obstetrics and Gynecology.

 

Повний текст новини: J.-J. Sheen, J.D. Wright, D. Goffman та співват. дослідження використовували базу даних «Перспектива» для оцінки ризику несприятливих материнських наслідків в залежності від віку матері у період з 2006 по 2015 рр. Жінки були розділені на 7 категорій залежно від віку: 15–17, 18–24, 25–29, 30–34, 35–39, 40–44 та 45–54 років. Первинним результатом цього дослідження була тяжка материнська захворюваність за визначенням Центрів по контролю та профілактики захворювань США (Centers for Disease Control and Prevention). Вторинні результати включали:

  • загальний коморбідний ризик;
  • ризик ускладнень вагітності, таких як післяпологова кровотеча, гестаційний діабет, прееклампсія і кесарів розтин;
  • ризик для окремих тяжких станів та захворювань, таких як інсульт, емболія, еклампсія та гістеректомія.

Із 36 944 292 учасниць 2,5% склали жінки віком 15–17 років (n = 921 236), 29,1% - віком 18–24 роки (n = 10 732 715), 28,6% - віком 25–29 років (n = 10,564,850), 24,9% - віком 30–34 років (n = 9,213,227), 12,1% - віком 35–39 років (n = 4,479,236), 2,6% - віком 40–44 роки (n = 974,289) та 0,2% - віком 45–54 роки (n = 58 739).

У скоригованій моделі аналізу з найвищим відносним ризиком (ВР) асоціювалася група 45–54 років (ВР 3,46, 95% ДІ 3,15–3,80), потім група у віці 40-44 років (ВР 1,90, 95% ДІ 1,84-1,97), група 35–39 років (ВР 1,43, 95% ДІ 1,40–1,47) і група 15–17 років (ВР 1,20, 95% ДІ 1,15–1,24).

Кесарів розтин, прееклампсія, післяпологові кровотечі, гестаційний діабет, тромбоз та гістеректомія були найбільш поширеними серед жінок у віці 45–54 роки.

Дослідники зазначають, що хоча ризик ускладнень був виявлений у багатьох вікових категоріях, жінки у віці 45 років і старше мають найвищий ризик розвитку широкого кола несприятливих наслідків вагітності упродовж госпіталізації.

 

Джерело новини: https://www.ajog.org/article/S0002-9378(18)30713-0/fulltext

Абстракт адаптовано та перекладено за підтримки ТОВ «Такеда Україна

 

UA/FERP/0119/0001