Освітній проект для лікарів України

Інтерв’ю з проф. Пирогова В.І. на тему: «Профілактика вроджених вад розвитку плода. Синергізм дії мікронутрієнтів»