Освітній проект для лікарів України

Прогестагени при одноплідній вагітності з передчасним розривом оболонок: систематичний огляд і метааналіз рандомізованих контрольованих досліджень

Короткий зміст новини:  у жовтні 2018 р. часописі American Journal of Obstetrics and Gynecology був опублікований метааналіз, виконаний  американськими та італійськими дослідниками, щодо ефективності використання прогестагенів при одноплідній вагітності з метою подовження вагітності після передчасного розриву оболонок плода.

 

Повний текст новини: Передчасний розрив оболонок плода має місце у 3% всіх вагітностей. Встановлена неонатальна користь від того, якщо після передчасного розриву оболонок у неінфікованих вагітних відсутні негайні пологи.

  1. Quist-Nelson, P. Parker, N. Mokhtari та співавт. дослідження виконали пошук даних в базах MEDLINE, OVID, Scopus, EMBASE, ClinicalTrials.gov і Кокранівському центральному реєстрі контрольованих досліджень від початку створення баз даних до січня 2018 року. В аналіз були включені всі рандомізовані контрольовані дослідження (РКД) одиноплідних вагітностей після передчасного розриву оболонок плода, які були рандомізовані на прогестагени і на контроль (плацебо чи відсутність лікування). Критеріями виключення були РКД, до яких увійшли жінки з протипоказаннями до лікування після передчасного розриву оболонок (наприклад, хоріоамніоніт, тяжка прееклампсія і незадовільний стан плода) та з багатоплідною вагітністю. Аналізу підлягали всі прогестагени, у т.ч. 17-α гідроксипрогестерону капроат, природний прогестерон та ін. Аналіз проводили окремо для кожного режиму введення прогестогену.

Всього було включено шість РКД (n = 545). Чотири з цих досліджень оцінювали ефективність 17-α гідроксипрогестерону капроату; в одному - ректальний прогестаген, ще одне РКД порівнювало між собою 17-α гідроксипрогестерон капроат, ректальний прогестаген і плацебо. Середній гестаційний вік становив 26,9 тижнів у групі 17-α гідроксипрогестерону капроату і 27,3 тижнів у контрольній групі.

В результаті дослідники не виявили, що застосування 17-α гідроксипрогестерону капроату продовжує латентний період між рандомізацією та пологами (середня різниця 0,11 дні; 95% ДІ: від –3,30 до 3,53). Між двома групами не було відмінностей між середнім терміном настання пологів (строком гестації), способом пологів та наслідками пологів. Аналогічно не було ніякої різниці в латентному періоді між рандомізацією та пологами у жінок, які отримували ректальний прогестерон (середня різниця 4,00 днів; 95% ДІ: від –0,72 до 8,72).

Автори метааналізу резюмують, що призначення прогестогену при одноплідній вагітності з передчасним розривом оболонок не подовжує вагітність.

 

Джерело новини: https://www.ajog.org/article/S0002-9378(18)30242-4/fulltext

Абстракт адаптовано та перекладено за підтримки ТОВ «Такеда Україна» 

 

UA/FERP/0119/0001